Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie 21-23 listopada 2024❗❗❗  

Wojna w Ukrainie i nowe przepisy branży turystycznej. Obradowała Rada do spraw Turystyki

Podziel się

Majowe spotkanie Rady Ekspertów do spraw Turystyki zdominował temat promocji turystycznej Polski w kontekście wojny w Ukrainie oraz prace na założeniami zmian ustawowych dotyczących sektora turystyki. Jednym z członków rady działającej przy ministrze właściwym do spraw turystyki jest prezes Zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski.

Wojna w Ukrainie wpływa także na turystykę. Widać to w wielu aspektach: aktualnie widoczna jest duża skali anulacji grup w muzeach, a organizatorzy konferencji i kongresów muszą podejmować wytężone prace, by te wydarzenia mogły się odbyć.

Zmiany na globalnym rynku usług turystycznych wymagają monitorowania sektora i reagowania między innymi poprzez wdrażanie zmian w regulacjach prawnych. – Chcąc wzmocnić ochronę konsumenta oraz podnosić poziom świadczonych usług, a także wyeliminować nieuczciwe praktyki rynkowe, Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad założeniami do ustawy o rodzajach usług turystycznych – mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Ewentualnie wprowadzone zmiany mają uspójnić praktykę rynkową w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej oraz wzmocnić pozycję obiektów noclegowych, które poddają się kategoryzacji.

– Wierzę, że wspólne wysiłki Departamentu Turystyki oraz Rady pozwolą na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań, opartych na pogłębionych analizach i wiedzy eksperckiej – powiedział podczas majowego spotkania Rady Ekspertów do spraw Turystyki.

Powoła w lutym 2022 r. przy Ministrze Sportu i Turystyki inicjatywa jest kontynuacją Rady Ekspertów działającej w 2021 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W jej skład wchodzą eksperci i praktycy. Wśród nich jest również Tomasz Kobierski, prezes Zarządu Grupy MTP – organizatora targów Tour Salon, które w październiku 2022 r. odbędą się w Poznaniu oraz warszawskich targów turystycznych, planowanych na wiosnę 2023 r.

Działania rady na celu wsparcie inicjatyw na rzecz sektora turystycznego, który wciąż jest poddawany zmianom zachodzącym na globalnym rynku usług turystycznych.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki