Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie 21-23 listopada 2024❗❗❗  

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP na ITTF Warsaw

Podziel się

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP objął patronatem targi ITTF Warsaw, organizacja pojawi się również na targach jako wystawca.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.
Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska.
SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych, zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Stowarzyszenie prowadzi działalność reklamową, promocyjną i marketingową polskich uzdrowisk, a także podejmuje działania na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, turystyki uzdrowiskowej, spa, wellness oraz beauty.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka; popularyzowanie lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, sportu i rekreacji ruchowej jako elementów zdrowego stylu życia; wydawanie własnych publikacji; współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą oraz współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele i zadania stowarzyszenia. Osobowość prawną Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP uzyskało na podstawie rejestracji w Sądzie w 1991 roku.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP jest dr Jan Golba.

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego partnera: https://sgurp.pl/