Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie 21-23 listopada 2024❗❗❗  

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” patronem ITTF Warsaw

Podziel się

Organizacja dołączyła do grona patronów honorowych targów.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” powstała w roku 1996 roku i jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej. 

Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Założenia statutowe są realizowane poprzez ustawiczne szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w środkach masowego przekazu. Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej, czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przez obiekty turystyki wiejskiej ich rekomendacja i promocja. Poprzez swoje działania Federacja pragnie rozwijać pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promować wypoczynek na łonie natury.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będzie wspierać targi ITTF Warsaw. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego patrona: https://pftw.pl/